Dojrzałość szkolna dziecka

Dojrzałość szkolna dziecka to gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dziecko musi podporządkować się zasadom i wymogom panującym w szkole. Aby sprostać nowym wyzwaniom musi osiągnąć dojrzałość szkolną, na co składa się rozwój umysłowy, fizyczny i emocjonalny. Dziecko, które potrafi się skupić, z uwagą i zrozumieniem słucha tekst czytanej bajki osiągnęło rozwój umysłowy. Na rozwój umysłowy składa się również poprawna mowa, dziecko potrafi opowiedzieć bajkę używając bogatego słownictwa. W szkole to już nie jest zabawa, trzeba wykonywać polecenia, stosować się do instrukcji. Dziecko musi być zdyscyplinowane i obowiązkowe. Ważne są również rozwinięte zdolności manualne, dziecko uczy się poprawnie trzymać kredki i ołówki, prawidłowo korzysta z przyborów szkolnych. Samodzielność, umiejętność odnalezienia się w grupie składa się na dojrzałość społeczną dziecka. Nawiązuje kontakty z rówieśnikami, potrafi współżyć w grupie, dobrze czuje się w środowisku szkolnym. Ważna jest również dojrzałość fizyczna, czyli sprawność organizmu i zdrowie. Dziecko jest odporne na zmęczenie, posiada zasób sił fizycznych, potrafi kilka godzin siedzieć w ławce na lekcjach. Uczeń przebywając w szkole musi panować nad swoimi emocjami, świadczy o tym dojrzałość emocjonalna. Prawidłowo reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi.