Wiek wczesnoszkolny dziecka

Wiek szkolny dziecka ma znaczący wpływ na kształtowanie osobowości, która u małego dziecka się zmienia. Dzieci mają różne charaktery i temperament. To w szkole kształtują się jego postawy, które mają znaczenie w życiu dorosłym. Wpływ na rozwój ma wiele czynników w tym szczególne znaczenie ma postępowanie dorosłych. Dorośli są dla dzieci wzorem do naśladowania i motywacją do nauki. Dzieci interesują się otaczającym światem, są spostrzegawcze, poszerza się krąg ich zainteresowań. Motywacja cały czas się pogłębia, szkoła jest dla nich nowym wyzwaniem. Stopniowo zaczynają kształtować się postawy, normy moralne, zainteresowania. Na zainteresowania wpływ ma środowisko. Dziecko akceptowane i kochane znacznie szybciej się rozwija. Zainteresowania w wieku wczesnoszkolnym są nietrwałe, szybko się zmieniają. Często zainteresowania obejmują kilka dziedzin, dziecko nie potrafi się skupić na jednej rzeczy. Początkowo najmłodsi uczniowie są bardzo przejęci nową sytuacja. Chcą się uczyć, stawiają sobie cele, które chcą osiągnąć. Z czasem, gdy szkoła przestanie być tajemnicą, widoczny będzie spadek zainteresowania.