Dziecko depresyjne

Zdarza się, że dzieci podobnie jak dorośli doświadczają przykrej dolegliwości, jaką jest depresja. Objawy depresji u dzieci są nieco inne niż u dorosłych. Nie zawsze depresji towarzyszy smutek. O depresji mogą świadczyć zaburzenia koncentracji uwagi, brak apetytu lub nadmierny apetyt, kłopoty z zasypianiem, nieuzasadnione lęki, a czasem nadmierna euforia. Często młodsze dzieci depresyjne są niegrzeczne, występuje poczucie wyobcowania, niezrozumienia. W leczeniu depresji u dziecka ważną rolę odgrywa terapia rodziny. Depresję dziecka leczy się w sposób szczególny, dziecku należy poświęcić dużo uwagi i cierpliwości. Przyczyn depresji jest dużo bardzo często przyczyny leżą w dzieciństwie. Zaniedbywanie dziecka i odrzucenie są jedną z najczęstszych przyczyn depresji u dzieci, ale nie jedyną. Przyczyną depresji mogą być również czynniki dziedziczne, trudne wydarzenia z dzieciństwa, zdarzenia losowe np. śmierć któregoś z rodziców, choroba somatyczna, długotrwały stres albo czynniki biologiczne. Leczenie depresji powinno się odbywać wielotorowo tj. psychoterapia, farmakoterapia, oraz terapia rodziny. Motywacje do wyleczenia daje również poczucie bezpieczeństwa, miłości i bliskości. Ważne jest, aby rodzina stworzyła dziecku jak najlepsze warunki, a efekty leczenia będą pomyślne