Dziecko adoptowane

Do adopcji trafiają dzieci, które są sierotami z przyczyn naturalnych lub społecznych. Przyczyny społeczne tkwią w rodzicach, z jakiegoś powodu zostali oni pozbawieni, praw rodzicielskich nad swoim dzieckiem. Są przypadki, że rodzice sami zrzekają się praw rodzicielskich są to rodziny dysfunkcyjne. Najczęstszą przyczyną, dla której matki oddają swoje pociechy są trudne warunki życia. Problemem takich rodzin jest zła sytuacja materialna często alkoholizm. W wielu przypadkach są to rodziny wielodzietne, których nie stać na kolejne dziecko. Opieka nad dziećmi z domów dziecka nie jest łatwa. Wymaga sporo wysiłku ze strony opiekunów. Dzieci są pełne obaw i lęków, często nie potrafią wykonać prostych czynności życia codziennego. Nie wiedzą jak się zachować, mają trudności w nauce, czasami dochodzą jeszcze zaburzenia zachowania takie jak agresja, pobudzenie psychoruchowe. Są nieufne boją się, że zostaną porzucone. Pierwsze chwile po adopcji są bardzo trudne. Dzieci potrzebują czasu, aby się zaklimatyzować w nowym domu. Cieszą się, że ktoś okazuje im zainteresowanie.