Dziecko z grupy ryzyka

Choroby genetyczne rodziców, przodków mogą zagrażać urodzonym noworodkom. Noworodki szczególnie narażone są na zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli w trakcie porodu wystąpiły komplikacje to noworodek należy do grupy ryzyka. Ryzyko zwiększa również choroba matki w czasie ciąży, a w szczególności zatrucie ciążowe, cukrzyca, zaburzenia gruczołu tarczycowego, niedokrwistość, otyłość. Przyczyną zagrożeń może być również opóźnienie się porodu, nieprawidłowe ułożenie płodu jak również źle zbudowana miednica u kobiety ciężarnej. Ważny jest prawidłowy przebieg ciąży oraz, to czy matka dbała o siebie. W celu przeciwdziałania zaburzeniom należy poddać te maluchy obserwacji i badaniom, aby stwierdzić czy podejrzenie o nieprawidłowy rozwój jest zasadne. Wczesna diagnostyka, pozwala na dość efektywne leczenie wad ośrodkowego układu nerwowego. Rehabilitacja wpływa na odtworzenie prawidłowych dróg nerwowych. Wcześnie wykrytym wadom rozwojowym można przeciwdziałać.