Dziecko leworęczne

Leworęczność wiąże się z pojęciem lateralizacji. Lateralizacja to postępujący w trakcie rozwoju ruchowego proces, w wyniku, którego kształtuje się przewaga jednej strony ciała nad drugą. Leworęczność może mieć podłoże genetyczne, jak również może być skutkiem treningu lewej ręki lub uszkodzenia lewej półkuli mózgu na wczesnym etapie rozwoju. Inną przyczyną mogą być powikłania w czasie ciąży i porodu. Dzieciom leworęcznym trudniej przychodzi nauka pisania, ponieważ nasze pismo jest przystosowane do potrzeb ludzi praworęcznych, piszemy i czytamy od strony lewej do prawej. Dzieci leworęczne mają kłopoty z orientacją w schemacie przestrzeni oraz własnego ciała, mylą lewą stronę z prawą, nakładają buty, rękawiczki nie na tę stopę czy dłoń. Mogą mieć problemy z wykonywaniem poleceń, a także z określaniem kierunków świata. Nadmierne zainteresowanie leworęcznością dziecka, usilne przyuczanie go na prawą stronę, kpiny kolegów, mogą się przyczyniać do obniżenia samooceny malucha i nieśmiałości. Niektóre dzieci stają się agresywne.