Dziecko

Każdy człowiek od chwili urodzenia do wieku młodzieńczego, czyli 18 lat jest dzieckiem. Pod względem faz rozwoju wyróżniamy dzieci i młodzież. Dzieci do 11 lat, młodzież od 11 do 19 lat. Do chwili osiągnięcia pełnoletności każde dziecko wymaga opieki osób dorosłych, ponieważ jest niedojrzałe fizycznie i umysłowo. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za dziecko prawnie, gdyż małoletni nie posiada w pełni praw obywatelskich. Poza władzą rodzicielską opiekun zapewnia dziecku opiekę materialną i psychiczną. Dziecko jest na utrzymaniu rodziców, ma obowiązek chodzić do szkoły. Biologiczni rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dziecka, mają prawa rodzicielskie. W przypadku, gdy dziecko nie ma rodziców, bądź rodzice zrzekli się dziecka sąd przyznaje prawo opieki nowym opiekunom poprzez adopcję. Gdy dziecko nie trafi do adopcji i przebywa w placówkach opiekuńczych prawnym opiekunem jest państwo. Dziecko jest pociechą dla rodziców, to na nim rodzice skupiają swoją uwagę. Każdy rodzic chce wychować dziecko jak najlepiej, aby wyrosło na mądrych i odpowiedzialnych ludzi.